Wymiana towaru

Regulamin wymiany towarów w sklepie internetowym www.mikos.com.pl

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, wszystkie Towary podlegają zwrotowi bądź wymianie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówionego Towaru do Klienta.

2. Prawo do wymiany towaru przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o wymianie towaru (pobierz) na adres Sklepu:

                                P.P.H. Mikos Mirosław Kosieradzki

                                Ul. Starowiejska 155

                                08-110 Siedlce

                                Polska

3. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna w skutkach z poinformowaniem Klienta o prawie wymianie towaru w powyżej wskazanym terminie.

4. Oświadczenie o wymianie towaru można przesyłać pocztą elektroniczną na adres mikospph@wp.pl.  Do oświadczenia należy dołączyć paragon będący dowodem dokonania zakupu.

5. Korzystając z prawa wymiany towaru, Klient zobowiązany jest odesłać Towar na własny koszt. W przypadku gdy Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga mailową, wraz z odesłaniem Towaru Klient zobowiązany jest również przesłać pisemne oświadczenie wymiany towaru wskazując nazwę towaru, rozmiar, kolor oraz pozostałe parametry Towaru, na który Klient chce wymienić – wzór oświadczenia wymiany (pobierz).

6.Wymiana jest możliwa tylko wtedy, gdy Towar znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.

7. W przypadku braku towaru na wymianę Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia odebrania przesyłki. Należność za zwrócone towary zostanie zwrócona  przelewem na wskazane konto bankowe Klienta, który został podany przez Klienta w formularzu wymiany.

8. Ewentualny zwrot lub dopłata należności wynikająca z różnicy ceny towarów wymienianych zostanie uwzględniona. O konieczności dopłaty Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, a w przypadku wystąpienia nadpłaty, będzie ona rozliczona w terminie 7 dni od daty sfinalizowania wymiany.

9. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sprzedawca.

10. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail:mikospph@wp.pl  lub telefonicznie: +48 784 784 855.

Wzór formularza wymiany  w formacie PDF znajdziesz TUTAJ.