Zwrot towaru

Regulamin zwrotów towarów w sklepie internetowym www.mikos.com.pl

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, wszystkie Towary podlegają zwrotowi bądź wymianie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówionego Towaru do Klienta.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz) na adres Sklepu:

                P.P.H. Mikos Mirosław Kosieradzki

                Ul. Starowiejska 155

                08-110 Siedlce

                Polska

3. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna w skutkach z poinformowaniem Klienta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pobierz). Klient może również odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie drogą mailową na adres sklep@mikos.com.pl, przy czym w celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy w ten sposób, Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową, w pełni wypełnionego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pobierz).

4. Do oświadczenia należy dołączyć paragon będący dowodem dokonania zakupu.

5. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać Towar na własny koszt. W przypadku gdy Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga mailową, wraz z odesłaniem Towaru Klient zobowiązany jest również przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny Towaru i koszt jego dostawy do Klienta.

6. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy Towar znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.

7. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

8. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt odesłania Towaru.

9. Pieniądze stanowiące 100% ceny zakupu Towaru zwracane są przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zwrotu, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez Klienta faktury korygującej.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu w/w danych od Klienta.

11. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@mikos.com.pl lub telefonicznie: +48 784 784 855.

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy w formacie PDF znajdziesz TUTAJ.