Reklamacja

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki prosimy o sprawdzenie, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 784 784 855.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Wszystkie Towary objęte są 24 (dwudziesto-cztero) miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność Towaru z umową na warunkach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz z Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail na adres mikospph@wp.pl lub w formie listu poleconego na adres P.P.H. Mikos Mirosław Kosieradzki, ul. Starowiejska 155, 08-110 Siedlce.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, dowód zakupu dotyczący reklamowanego towaru, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Wzór reklamacji (pobierz).

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji podaną w formularzu reklamacyjnym (pobierz). Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres przypisany do Konta lub wskazany w reklamacji lub w zamówieniu w przypadku braku Konta. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.

6. Towar reklamowany musi spełniać warunki higieniczne.

7. Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.

8. W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji oraz zostanie na koszt Sklepu odesłany reklamowany produkt.

9. Zwrot należności w przypadku uznania reklamacji nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, a w przypadku zapłaty za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Jeżeli Sklep wystawił Klientowi na jego żądanie fakturę, zwrot należności za zakupiony Towar dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep odesłanej przez Klienta faktury korygującej.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: mikospph@wp.pl lub telefonicznie: +48 784 784 855.

Wzór protokołu reklamacji w formacie PDF znajdziesz TUTAJ.